Czy reklama na samochodzie pozwoli na odliczenie VAT w 100% ?

0
460
reklama na aucie podatek

Czy jeżeli przedsiębiorca okleił auto informacjami o firmie to czy ma prawo odliczyć pełny VAT?

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą wykorzystują samochody. Wydatki związane z eksploatacją można odliczyć od podatku VAT. Przykładem będzie omówienie jednej z sytuacji pewnej spółki, która na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej zamierzała kupić samochód osobowy. Przedsiębiorstwo chciało okleić ten samochód informacjami dotyczącymi ich firmy, w których byłyby zawarte logo spółki, nazwa, zakres usług, adres strony internetowej, numer telefonu. Samochód miał pełnić funkcję tylko jako środek w firmie i służyć pracownikom do realizacji ich celów służbowych. Spółka uważała, że samochód oklejony reklamą, który jest wykorzystywany tylko do zadań wykonywanych w firmie wystarczy do odliczenia pełnego VATu od wydatków związanych z cała eksploatacją samochodu. Dlatego też ich zdaniem nie jest konieczne prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Organ podatkowy nie zgodził się na takie stanowisko spółki, ponieważ stwierdził, że do pełnego odliczenia podatku spółka będzie musiała prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu według art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Samo oklejenie samochodu z dokładnymi informacjami o firmie, nie oznacza, że samochód nie będzie używany do celów spoza firmy. Sąd przyznał rację organowi podatkowemu, do którego ta sprawa trafiła. Według WSA w Gdańsku spółce będzie przysługiwało odliczenie pełnego podatku naliczonego od wydatków poniesionych na samochód, jeżeli spełnią wszystkie warunki dotyczące wykorzystania tego auta. Samo oklejenie pojazdu reklamą nie wystarczy, aby odliczyć 100% VAT. Reklama na samochodzie nie zmienia w nim żadnych zmian konstrukcyjnych, dlatego nie można przyjąć, że nie będzie używany do innych celów niż firmowe.

Ewidencji przebiegu pojazdu nie muszą prowadzić podatnicy, którzy do własnej działalności używają pojazdów takich jak:

  • pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, które posiadają jeden rząd siedzeń, podział ścianą na część przeznaczoną do przewozu ładunków
  • pojazdy należące do podrodzaju typu van lub z otwartą częścią na przewóz ładunków,
  • pojazdy samochodowe posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń, nadwozie spełniające funkcje przewozu ładunków
  • pojazdy specjalne